بهترین کتاب های کارآفرینی

بهترین کتاب های کارآفرینی و موفقیت در کسب…

در عصر فناوری اطلاعات، کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان شناخته می‌شود. بسیاری از…

تاریخ انتشار : 20 دی 1400
چت در واتساپ ارجاع
شروع چت در واتساپ